Ett modernt kartritningsföretag med rötter i orienteringsrörelsen. Skapare av Sverigekartan på kartor.gokartor.se.

 

Vad vi gör

Gokartor är ett företag som gör kartor på ett modernt sätt. Den största produkten är en automatiskt genererad orienteringskarta över större delarna av Sverige. Med den som bas levereras olika typer av kartutdrag och produkter. Vi gör även specialkartor och strategisk rådgivning för beslutsfattande med geografisk data som en del av underlaget.   

Grundmaterial

Till orienteringsklubbar, kartritare eller andra som vill förädla kartan själva levererar vi grundmaterial med höjdkurvor, vegetation och planbild.

Specialkartor

Vi leverererar kartor, både digitala och printunderlag, för specifika ändamål. Exempelvis turistkartor eller för tävlingar där man behöver navigera.  

Strategisk rådgivning

När geografisk information, kartdata eller liknande är viktigt i beslutsprocessen är vi delaktiga och hjälper andra företag. Det kan exempelvis gälla hur man får tag på data eller hur man låter geotaga påverka beslut och strategier.

Användande av Sverigekartan i andra applikationer

Sverigekartan på kartor.gokartor.se går att använda som en del av andra kartlösningar. Exempelvis för skogsbruk, räddningsoperationer, friluftsappar eller byggföretag när man projekterar.

Orienteringskartor

Klassiska tävlingskartor för orienteringsföreningar är självklart också en del av vår verksamhet.

Vår unika nisch

Effektivisering av kartproduktion och smart digitalt användande av modern geodata är grunden i mycket av det vi gör, ofta baserad på öppen data. Vilket möjliggör kartframställning med en detaljnivå som tidigare inte varit möjlig – till bråkdelen av kostnaden.

Vill du hitta på något kul med oss – Säg Hej!

Vill du komma i kontakt med oss så kan du antingen skicka ett mail på info@gokartor.se, kontakta oss på facebook messenger eller ringa Stefan på 0733-332057

Den ideella delen av vår verksamhet

På sidan https://stefansolsida.wordpress.com/ har vi samlat artiklar, tips och tricks för hur man själv kan jobba med geodata och göra egna kartor. Även en del av den mer hobby-inriktade delen av verksamheten som exempelvis kartor som är ritade på resor till andra länder finns där, och även på instagramkontot stefansolsida